Versuri

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte (bis).

Că astăzi Curata,
Preanevinovata,
Feciora Maria
Naşte pe Mesia (bis).

Magii, cum zăriră
Steaua, şi porniră,
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază (bis).

Şi dacă porniră,
Îndată-L găsiră,
La Dânsul intrară
Şi I se-nchinară (bis).

Cu daruri gătite,
Lui Hristos menite,
Luând fiecare
Bucurie mare (bis).

Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pân-la bătrâneţe (bis).

Your email address will not be published. Required fields are marked *